+48 94 318 42 12
spmalechowo@malechowo.pl

Zarządzenie nr 8/2019/2020 w sprawie zawieszenia zajęć

Zarządzenie nr 4/2019/2020 w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zarządzenie nr 3/2019/2020 w sprawie obowiązującego stroju galowego i codziennego oraz używania telefonów

Zarządzenie nr 2/2019/2020 w sprawie powołania zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zarządzenie nr 1/2019/2020 w sprawie powołania wicedyrektora