+48 94 318 42 12
spmalechowo@malechowo.pl

Karta zgłoszenia ucznia do szkoły podstawowej Karta

Uwaga! Komunikat dla rodziców potrzebujących wsparcia PPPP Komunikat Kontakt z PPPP

Uwaga! Komunikat Wójta Gminy Malechowo w sprawie kwarantanny w szkołach Komunikat

Uwaga! Komunikat MEN w sprawie zawieszenia zajęć Komunikat

Uwaga! Komunikat Dyrektora ZSP w Malechowie Komunikat

Zarządzenie nr 4/2019/2020 w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zarządzenie nr 3/2019/2020 w sprawie obowiązującego stroju galowego i codziennego oraz używania telefonów

Zarządzenie nr 2/2019/2020 w sprawie powołania zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zarządzenie nr 1/2019/2020 w sprawie powołania wicedyrektora