+48 94 318 42 12
spmalechowo@malechowo.pl

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Malechowie przeprowadzono próbny alarm przeciwpożarowy połączony z ewakuacją uczniów, nauczycieli oraz pracowników z budynku szkoły. To wyraz troski o bezpieczeństwo uczniów, wychowanków oraz osób dorosłych przebywających w placówce.

Celem tych ćwiczeń było uświadomienie przede wszystkim podopiecznym, jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia oraz sprawdzenie stopnia przygotowania do działań w sytuacji zagrożenia np. pożarem. Próba to również kontrola znajomości zasad postępowania w sytuacji alarmu związanego z realnym zagrożeniem w budynku szkolnym oraz praktyczne wdrożenie do sprawnego działania zgodnego z przepisami.

Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego uczniowie, wychowankowie przedszkola, nauczyciele i obsługa zgodnie z wyznaczonymi i drożnymi drogami ewakuacji przemieścili się na wyznaczony teren zbiórki. Tam dyrektor szkoły odebrał raporty od wychowawców klas i grup.

Akcja przebiegła prawidłowo, sprawnie i szybko.