+48 94 318 42 12
spmalechowo@malechowo.pl

Dnia 30 października w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Dyni. Celem tego wydarzenia było przybliżenie uczniom tradycji krajów anglojęzycznych, rozwijanie u uczniów postawy tolerancji do kultury innych państw, wyrabianie twórczego myślenia, pomysłowości, tworzenie przyjaznej atmosfery we wspólnej zabawie oraz rozwijanie sprawności komunikacyjnych w języku angielskim.

W tym dniu wszystkie klasy wzięły udział w corocznych konkursach na najliczniej przebraną klasę i najładniejszą dynię. Uczniowie wykazali się pomysłowością i dużym zaangażowaniem. Odbyły się również konkursy i zabawy nawiązujące do tradycji tego anglojęzycznego święta. Był konkurs piosenki w języku angielskim, zabawy sprawdzające znajomość słownictwa i sprawność ruchową uczestników. Było wiele emocji i dobrej zabawy, a wyróżniający się uczniowie otrzymali słodkie upominki, punkty dodatnie z zachowania i oceny celujące z języka angielskiego. Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy