+48 94 318 42 12
spmalechowo@malechowo.pl

System komunikacji grupowej tworzy zespół ludzi, współdziałających ze sobą i od siebie zależnych, które łączy dążenie do wspólnych celów. Skuteczna komunikacja grupowa obejmuje przede wszystkim wspólne uzgadnianie kwestii związanych z pracą zespołu, dzielenie się posiadanymi informacjami, słuchanie się nawzajem oraz szukanie przyczyn problemów i sposobów ich rozwiązania. Uczniowie klasy IV i VI wzięli udział w warsztatach profilaktycznych, których celem było umiejętne rozwiązywanie konfliktów w grupie oraz budowanie pozytywnych relacji w zespole klasowym. Głównym celem spotkań było wzmocnienie kompetencji w ramach radzenia sobie w sytuacjach trudnych, z jakim młodzi ludzie stykają się w życiu codziennym, ze szczególnym naciskiem na spory, które mają miejsce w grupach rówieśniczych. Zwrócono uwagę na mocne strony klasy VI oraz sposoby wzmacniania więzi. Warsztaty odbyły się dzięki wsparciu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie.