+48 94 318 42 12
spmalechowo@malechowo.pl

20 grudnia 2023 r. harcerze z Próbnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej z Malechowa odebrali Betlejemskie Światło Pokoju od phm. Marka Jarosza- Komendanta Związku Drużyn Gminy Malechowo. Harcerze przekazali Światło Wójtowi Gminy Malechowo- panu Radosławowi Nowakowskiemu i pracownikom Urzędu Gminy, ks. Grzegorzowi Ciszkowi- proboszczowi parafii pw. Matki Bożej Gromniczej w Malechowie, bibliotekarzom Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie. Na końcu Betlejemskie Światło zostało przekazane na ręce wicedyrektor szkoły- p. Elizy Wróblewskiej- Hencel. Jest to coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei. Tegoroczne hasło brzmi: ,,Czyńmy Pokój”. Akcja ta jest okazją do pochylenia się nad tym cennym darem, jakim jest ,,Pokój”.