+48 94 318 42 12
spmalechowo@malechowo.pl

11 października odbył się uroczysty apel z okazji dnia KEN. Przybyłych na tę uroczystość nauczycieli, pracowników obsługi oraz rodziców powitała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Rozalia Morka. Następnie głos zabrały panie z Rady Rodziców Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola panie Paulina Sobczuk i pani Patrycja Giś, składając wszystkim pracownikom obu placówek życzenia z okazji ich święta.

Kolejnym punktem programu były nagrody Dyrektora Szkoły przekazane wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom obsługi. Otrzymali je: pani Marta Materna, pani Magdalena Krawczuk, pani Anna Michlewicz, pani Lucyna Chylarecka, pani Adrianna Gabryś, pan Dominik Wrosch, pan Dariusz Bartos, pan Mariusz Małysz, pani Danuta Zadka, pani Maria Pasek, pani Sylwia Wolna, pan Adam Pasek, pan Marian Jata.

Ostatnim punktem apelu był program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy VII z pomocą przyjaciół z klasy VI pod kierownictwem pani Lucyny Chylareckiej. W przygotowanie części artystycznej włączyły się również: pani Anna Michlewicz z klasą II, pani Julia Lisiecka z zespołem tanecznym oraz pani Edyta Korowajczyk z grupą teatralną. Cichym współtwórcą przedsięwzięcia był pan Dariusz Bartos, który zadbał o nagłośnienie podczas uroczystości.

Po zakończonym apelu na pracowników szkół czekał słodki poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.