+48 94 318 42 12
spmalechowo@malechowo.pl

Karta zgłoszenia ucznia do szkoły podstawowej Karta

Uwaga! Komunikat dla rodziców potrzebujących wsparcia PPPP Komunikat Kontakt z PPPP

Uwaga! Komunikat Wójta Gminy Malechowo w sprawie kwarantanny w szkołach Komunikat

Uwaga! Komunikat MEN w sprawie zawieszenia zajęć Komunikat

Uwaga! Komunikat Dyrektora ZSP w Malechowie Komunikat

„ŚLUBUJĘ BYĆ DOBRYM POLAKIEM
DBAĆ O DOBRE IMIĘ SWEJ KLASY I SZKOŁY,
BĘDĘ UCZYŁ SIĘ W SZKOLE JAK KOCHAĆ OJCZYZNĘ,
JAK DLA NIEJ PRACOWAĆ, KIEDY UROSNĘ.
BĘDĘ SIĘ STARAŁ BYĆ DOBRYM KOLEGĄ,
SWYM ZACHOWANIEM I NAUKĄ  
SPRAWIAĆ RADOŚĆ RODZICOM I NAUCZYCIELOM.”

Ważnym momentem w życiu dziecka jest rozpoczęcie nauki w szkole. Każde dziecko
z niepokojem i zaciekawieniem przechodzi próg szkoły. A do największych przeżyć należy zaliczyć szkolną uroczystość - PASOWANIE NA UCZNIA.

W czwartek 17 października 2019r. odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów.Na uroczystość przybyli uczniowie klasy pierwszej, ich rodzice, pan Wiesław Rosiński Przewodniczący Rady Gminy, pani Małgorzata Holc wiceprzewodnicząca Rady Rodziców, pan Dyrektor Piotr Chylarecki oraz Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej. Prowadzącą apel była uczennica kl. VIII - Martyna Jodkowska. Uroczystość rozpoczęła się od zaśpiewania Hymnu Państwowego, a następnie odbyła się część artystyczna uczniów klasy pierwszej. Występ dzieci spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem widowni. Następnie pierwszoklasiści przystąpili do uroczystego ślubowania.

Podniosłym momentem był obrzęd pasowania na ucznia i czytelnika.Dokonał tego symbolicznym ołówkiem Pan Dyrekto,r przyjmując uczniów klasy I do grona szkolnej społeczności.
Na pamiątkę dzieci otrzymały dyplomy i upominki. Na koniec zrobiono pamiątkowe zdjęcie. Po tej części nastąpił słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, rodzice byli dumni ze swoich pociech, a dzieci szczęśliwe i uśmiechnięte.

Podziękowania należą się pani Edycie Korowajczyk za stworzenie pięknej dekoracji, organowi prowadzącemu za upominki, rodzicom za poczęstunek, panu Dariuszowi Bartosowi za nagłośnienie uroczystości, a nauczycielom za przygotowanie kawiarenki.