+48 94 318 42 12
spmalechowo@malechowo.pl

Dbając o bezpieczeństwo podejmowanych decyzji w życiu codziennym przez naszych uczniów, zorganizowaliśmy w szkole zajęcia profilaktyczne poszerzające horyzont postrzegania przez nich zagrożeń płynących z otaczającej młodego człowieka dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

W trakcie warsztatów uczniowie klas 5-8 nabywali umiejętności bezpiecznego korzystania z przestrzeni świata wirtualnych mediów. Przypomnieli sobie również o tym jak omijać niebezpieczeństwa jakie niosą za sobą narkotyki, dopalacze i inne  środki uzależniające.

Warsztaty przeprowadzili specjaliści z Centrum Rozwoju Edukacji z Krakowa.