+48 94 318 42 12
spmalechowo@malechowo.pl
W dniach 8-9.11.2019 roku w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu odbył się XVII Rajd Niepodległości Hufca ZHP Sławno. W apelu inaugurującym rajd uczestniczyło wielu  zaproszonych gości,   dyrektorów szkół, kombatantów, drużynowych z harcerzami i zuchami oraz lokalne społeczeństwo. Komendant Hufca Ryszard Sobczak wygłosił gawędę, która nawiązywała do 101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
      Uczniowie szkoły podstawowej z Ostrowca wraz z nauczycielami przedstawili niezwykły spektakl, ukazujący dawne, ciężkie czasy zaborów, I wojny światowej.  Polski naród walczący za Ojczyznę, wzruszające pieśni patriotyczne i wspaniała prezentacja multimedialna sprawiła, że wszyscy aktorzy otrzymali gromkie brawa.  Gościnnie wystąpiły zespoły ludowe z Ostrowca ,,Ostrowianie" oraz ,,Nasze Wspomnienia", którzy zaśpiewali podczas uroczystości.
      Wieczorem odbyły się zajęcia szkoleniowe dla zuchów i harcerzy, na którym doskonalili szyfrowanie wiadomości, omawiali elementy umundurowania . Zuchy z wielu gromad wspólnie bawili się na sali gimnastycznej, tańczyli, wykonywali pląsy. Następnie odbył się długo oczekiwany nocny rajd. Zuchy i harcerze przemierzali wyznaczone trasy, gdzie na poszczególnych punktach czekały na nich najróżniejsze zadania do wykonania. Zuchy z 1 Gromady z  Malechowa z phm. Julią Lisiecką pokonali trasę ok. 3,5 kilometrową (wokół Ostrowca), ale doskonale poradzili sobie ze wszystkimi zadaniami tj. zaśpiewanie 2 zwrotek hymnu państwowego, odkodowanie wiadomości zaszyfrowanej szyfrem czekoladka, ułożenie puzzli z rozsypanki obrazkowej itp. Harcerze mieli do pokonania trasę ok. 10- 12 kilometrów. Odpowiadali oni na pytania z musztry, elementów umundurowania, musieli wykazać się znajomością udzielania pierwszej pomocy, rozszyfrowywali wiadomości zakodowane alfabetem morse a, szyfrem GA-DE-RY-PO-LU-KI. Do szkoły ostatnia drużyna harcerska wróciła o 3. 30 nad ranem. 
      Następnego dnia wszyscy  uczestniczyli we mszy św. w kościele pw. Krzyża Świętego w Ostrowcu, , a następnie na ostrowieckim cmentarzu odbył się Apel Poległych. Pod krzyżem harcerze i zuchy  zapalili białe i czerwone znicze. Po powrocie na wszystkich czekała smaczna grochówka, którą wszyscy zjedli z apetytem. Podczas apelu podsumowującego rajd uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, upominki. Phm. Marek Jarosz podziękował wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu rajdu- rodzicom, przyjaciołom i wszystkim osobom stojących na punktach. XVII Rajd Niepodległości przeszedł już do historii. Zuchy i harcerze wraz z drużynowymi wrócili do domów cali i zdrowi ze wspomnieniami oraz bagażem nowych doświadczeń i umiejętności.