+48 94 318 42 12
spmalechowo@malechowo.pl

Szanowni Rodzice!

Uprzejmie proszę o niezwłoczne przysłanie informacji o kwarantannie Państwa dzieci oraz przypadkach potwierdzonych zarażeń Covid – 19 u Państwa lub dzieci pod numer tel. 943184212, 793630722

Kolejne zadanie, którym mogą pochwalić się drugoklasiści to przekład intersemiotyczny utworu literackiego, do którego posłużył wiersz Natalii Usenko "Pobudka". Taka analiza utworu wykracza już poza granice opisu, ale stara się uchwycić i scharakteryzować składniki utworu. Rysowanie daje uczniom poczucie zadowolenia, wyzwala radość oraz sprzyja kształceniu ich sprawności komunikowania się. Odczytywanie znaków ikonicznych łączy wiele skomplikowanych operacji myślowych. W taki sposób uczniowie połączyli aktywność, którą bardzo lubią (rysowanie) z czytaniem i analizowaniem tekstu literackiego.