+48 94 318 42 12
spmalechowo@malechowo.pl

Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca"

Flora Edwards

14 stycznia 2018 r. wolontariuszki z klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Malechowie zaopatrzone w puszki i identyfikatory będą zbierały datki na rzecz ogólnopolskiej akcji charytatywnej WOŚP,której celem jest pozyskanie środków dla wyrównania szans w leczeniu noworodków. M. Narkowicz, K.Zwolińska, N.Połczyńska tego dnia na terenie Gminy Malechowo będą zachęcać do hojnego wspierania idei akcji.