+48 94 318 42 12
spmalechowo@malechowo.pl

Szanowni Rodzice!

Uprzejmie proszę o niezwłoczne przysłanie informacji o kwarantannie Państwa dzieci oraz przypadkach potwierdzonych zarażeń Covid – 19 u Państwa lub dzieci pod numer tel. 943184212, 793630722

Informujemy, że od 8 czerwca 2020 roku wznawiają działalność w naszej Gminie przedszkola i oddziały przedszkolne. Placówki będą świadczyły działania opiekuńczo-wychowawcze w standardowych godzinach pracy. Rodzice, którzy chcą oddać dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego najpierw  powinni udać się do swojej placówki i wypełnić zgodę i oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, obowiązek ten można dopełnić również drogą elektroniczną.

Przypominamy o zachowaniu reżimu sanitarnego w związku z COVID – 19. Informujemy, że dzieci powinny spełniać wszystkie wymogi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia.