+48 94 318 42 12
spmalechowo@malechowo.pl

Przyjście nowej pory roku – wiosny było doskonałą okazją do tego, by uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda. W naszej szkole przygotowania do pożegnania zimy i powitania wiosny zaczęły się dużo wcześniej. Zmieniała się dekoracja sal lekcyjnych z zimowej na wiosenną. Pojawiły się rozmowy o przylatujących ptakach i budzącej się do życia roślinności. Przygotowano także elementy symbolizujące wiosnę: kolorowe gaiki, wietrzyki, opaski. 19 marca 2021 roku w kolorowym korowodzie uczniowie przywitali wiosnę!