+48 94 318 42 12
spmalechowo@malechowo.pl

7 i 8 czerwca 2021 r. uczniowie klasy drugiej i trzeciej wzięli udział w warsztatach „Jestem świadomy – to się opłaca” zorganizowanych przez Włocławskie Centrum Wiedzy Ekologicznej. Projekt swoim zasięgiem objął cztery województwa oraz różne grupy wiekowe. Uczniowie klasy drugiej pracowali nad zagadnieniem „Gospodarka odpadami i rola człowieka w ich wytwarzaniu”, natomiast uczniowie klasy trzeciej poznawali bioróżnorodność i związaną z nią ochronę środowiska. Cały projekt ma za zadanie zmienić nawyki, postawy, a tym samym świadomość ekologiczną wśród osób biorących udział w warsztatach.