+48 94 318 42 12
spmalechowo@malechowo.pl

25 czerwca o godz. 9.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Malechowie rozpoczął się  apel z okazji zakończenia roku szkolnego 2020/2021. Uroczystość poprowadziła pełniąca obowiązki przewodniczącej SU Nadia Dąbrowska.

Pierwsze słowa skierowane zostały przez dyrektora szkoły pana Piotra Chylareckiego do uczniów. Pogratulował im sukcesów w nauce i innych dziedzinach szkolnej aktywności. Mijający rok był dla nich prawdziwą próbą charakteru, wszyscy zmierzyli się z wyzwaniami zdalnej nauki. Następnie słowa podziękowania za całoroczną pracę, trud i zaangażowanie skierowane zostały do nauczycieli. Dyrektor ZSP w Malechowie w swoim przemówieniu zwrócił się do rodziców, akcentując ich całościowe wsparcie szkoły we wszystkich działaniach, motywowanie dzieci do pracy, gdy były daleko od szkoły oraz ich zaangażowanie w pracę Rady Rodziców.

Jedną z ważniejszych części podsumowania była informacja o sukcesie, jakim jest ukończenie 4 – letniego programu Całościowy Rozwój Szkoły.  Po wielu miesiącach szkoleń, wdrażania zmian, ulepszaniu metod uczenia i uczenia się w zakresie oceniania kształtującego placówka otrzymała certyfikat Szkoły Uczącej Się wydany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Następnie wychowawcy klas wręczyli najlepszym uczniom nagrody, wyróżnienia oraz świadectwa z biało – czerwonym paskiem za najwyższe wyniki w klasie oraz 100% frekwencję. Na koniec głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców Joanna Golik, która pogratulowała uczniom sukcesów, podziękowała nauczycielom i pracownikom szkoły za ich pracę.

Po części oficjalnej odbyły się kameralne spotkania uczniów z wychowawcami. Były gratulacje, kwiaty, życzenia oraz rozmowy na temat wakacyjnych planów.   

Drodzy Uczniowie, zasłużyliście na wspaniały, bezpieczny wakacyjny odpoczynek!