+48 94 318 42 12
spmalechowo@malechowo.pl
Informacja o przyznanym grancie CMI

Nasza placówka przystąpiła do ogólnopolskiego projektu grantowego „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie. Realizację całego przedsięwzięcia koordynuje pięć ważnych ośrodków naukowych w Polsce: Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska oraz Akademia Górniczo-Hutnicza.

Dwa projekty, których pomysłodawcami byli malechowscy nauczyciele p. Dariusz Bartos i p. Dominik Wrosch znalazły akceptację komisji rekrutacyjnej i zostały dofinansowane na realizację kwotą 6400 zł każdy. Na uwagę zasługuję również fakt, że jeden z nich został wyróżniony na Politechnice Gdańskiej wśród 3 najlepszych pomysłów na 150 przyznanych grantów.

Szczególną korzyść z realizacji tych projektów będą mogli odnieść nasi uczniowie, dla których zostały zorganizowane dwa kółka informatyczne, jedno w kategorii wiekowej dla uczniów klas IV i V, drugie dla uczniów klas VII i VIII. W ramach tych zajęć uczniowie będą uczyć się programowania w takich językach jak Scratch, Python i C++. Będzie to dość intensywny kurs, bo w ciągu 8 miesięcy wszyscy uczestnicy wezmą udział w 48 - godzinach dodatkowych zajęć teoretycznych i praktycznych. Zdobytą wiedzę i umiejętności nasi podopieczni będą mogli wykorzystać przy programowaniu robotów Lego z użyciem nowych narzędzi oraz rywalizując w ligach zadaniowych i konkursach programowania ze swoimi rówieśnikami z całego kraju na specjalnie stworzonej do tego celu platformie edukacyjnej.

W ramach projektu na Politechnice Gdańskiej zostaną przeszkoleni również nauczyciele, odbywając 288 - godzinny kurs programowania, zajęć metodycznych i szkoleń z zakresu wdrażania nowych technologii i rozwiązań edukacyjnych w szkołach.

Przed nami bardzo pracowity rok, ale już się cieszymy, że tak wiele będziemy mogli się wspólnie nauczyć i zdobyć cenne doświadczenie.

Przy okazji pragniemy też pogratulować zdobycia takich samych grantów p. Annie Bartosik-Mikulskiej ze Szkoły Podstawowej w Niemicy oraz p. Danielowi Wersowi ze Szkoły Podstawowej w Lejkowie, z którymi mamy nadzieję współpracować i wymieniać się pomysłami.