+48 94 318 42 12
spmalechowo@malechowo.pl

Kolejny sukces nauczycieli Szkoły Podstawowej w Malechowie p. Dariusz Bartos i p. Dominik Wrosch w ramach programu - Edukacja Inspiracja otrzymali grant w wysokości 3500 zł. Zwycięski wniosek przeszedł pomyślnie dwuetapową kwalifikację i jako jeden z dwudziestu w całej Polsce został wyróżniony. Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację autorskiego projektu edukacyjnego: „Inteligentny dom”. Uczniowie zgłoszeni do projektu zaprojektują i wykonają makietę z w pełni funkcjonalną infrastrukturą inteligentnego domu. Zbudują centralę sterującą inteligentnego domu w oparciu o płytki edukacyjne BBC Micro: bit i nauczą się programowania w środowisku graficznym Make Code. Zrozumieją wpływ podejmowanej tematyki na optymalizację zużycia energii (działania proekologiczne), bezpieczeństwo (czujnik gazu, dymu, systemy monitoringu) i poprawę jakości życia (inteligentne systemy audio-video, inteligentny asystent domowy). Program prowadzony jest przez Edukacyjną Fundację im. Romana Czerneckiego i Fundację „Szkoła z Klasą”.