+48 94 318 42 12
spmalechowo@malechowo.pl

Projekt edukacyjny to metoda, która pozwala uczniom na poznanie nowych wiadomości i wykształcenie umiejętności kluczowych z różnych przedmiotów. Na lekcjach biologii uczniowie klasy ósmej dzięki projektowi poznawali  zależności między populacjami. Uczestnicy, pracując w grupach, musieli wyszukać, wyselekcjonować i zgromadzić niezbędne wiadomości dotyczące między innymi: drapieżnictwa, pasożytnictwa, komensalizmu i innych zależności.  Następnym krokiem było przedstawienie wyników swojej pracy. Najczęstszą jej formą była prezentacja multimedialna. Nie brakowało przebrań, rekwizytów i scenek. Końcowym etapem projektu była samoocena i ocena koleżeńska. Zgodnie z nimi najlepsze projekty wykonały dwie grupy w składzie: Josephine Blache, Milena Procjało, Kacper Wielgosiński oraz Julia Góral, Sebastian Domalewski i Daria Gryciuk.