+48 94 318 42 12
spmalechowo@malechowo.pl

Jednym z zagadnień omawianych na lekcjach przyrody w klasie czwartej jest krajobraz i jego formy ukształtowania terenu. Wśród scharakteryzowanych na zajęciach elementów pojawiły się  doliny i kotliny. To właśnie one stanowiły przedmiot dodatkowej pracy domowej dla chętnych uczniów. Ich zadaniem było wykonanie przestrzennych makiet przedstawiających te wklęsłe formy. Należy podkreślić fakt, iż przyniesione przez uczniów prace odznaczały się różnorodnością wybranych do zadania materiałów oraz starannością wykonania. Makiety można było oglądać na zorganizowanej w bibliotece mini wystawie.  Autorami prac byli ( w kolejności alfabetycznej): Lena Choina, Weronika Jarosz, Lena Małysz, Antek Oleksiewicz, Krystian Sawosz,  Maja Socha i Marysia Sominka.