+48 94 318 42 12
spmalechowo@malechowo.pl

Wrzesień to w Malechowie nie tylko rozpoczęcie roku szkolnego, ale również działania związane ze świętem szkoły.

28 września 2007 roku szkoła przyjęła imię pierwszego kierownika, który po zakończeniu II wojny światowej założył w Malechowie pierwszą polską placówkę oświatową. Major Ryszard Markiewicz to nie tylko nauczyciel, miłośnik sportu, ale również żołnierz służący w 27 WDP AK.

Dni Patrona Szkoły rozpoczął XII. Memoriał Biegowy imienia „Mohorta” zorganizowany przez Mariusza Małysza. W rywalizacji wzięli udział uczniowie klas IV – VIII. Wśród nich najlepsze miejsca zajęli: Lidia Kamiennik i Karol Pitra z kl. IV, Nikola Trelińska i Gabriel Gryciuk w kategorii V- VI oraz Adrianna Filipek i Adam Golik z klasy VIII. Uczestników biegu nagrodzono okolicznościowymi dyplomami i medalami.

Kolejnym punktem była gra terenowa „Malechowo – wieś Mohorta” przygotowana przez Elizę Wróblewską – Hencel we współpracy z Ireną Stalko i Dariuszem Bartosem. Młodzież z klasy VIII wcieliła się w rolę agentów obsługujących stacje rozmieszczone na terenie gminnej wsi. Na uczestników czekały zadania sprawnościowe oraz wiedzowe sprawdzające znajomość biografii majora Markiewicza. Agentom towarzyszyli partnerzy – osoby związane z naszą Małą Ojczyzną. W tym roku mogliśmy liczyć na wsparcie: wójta Gminy Malechowo – Radosława Nowakowskiego, przewodniczącego Rady Gminy Malechowo – Wiesława Rosińskiego, przyjaciół z Koszalińskiego Środowiska 27 WDP AK – Antoniego Burzyńskiego i Józefa Burzyńskiego, kierownik referatu oświaty – Karoliny Chruszcz – Pietraszewskiej, manager ZOZ Malechowo – Grażyna Szewczyk, właścicielka Fortu Marian – Marta Laskowska, pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej – Robert Baran, przewodnicząca i wiceprzewodnicząca Rady Rodziców – Joanna Golik i Aleksandra Rogala.

Był zapał, zaangażowanie, energia i rywalizacja. Uśmiechnięci uczestnicy zakończyli przedsięwzięcie ogniskiem i wyborną wojskową grochówką przygotowaną przez Piotra Korotusza.

Wszystkim zaangażowanym w działania serdecznie dziękujemy. Bez Waszego wsparcia nie byłoby takiego efektu. 

Po raz kolejny trafnym podsumowaniem mogą być słowa Ryszarda Markiewicza, który powiedział: „Wszyscy walczący powinni mieć swoje odznaki, a wszyscy bohaterowie swoje miejsce na Ziemi”. Dla Patrona naszej szkoły takim miejscem jest Malechowo.