+48 94 318 42 12
spmalechowo@malechowo.pl

Karta zgłoszenia ucznia do szkoły podstawowej Karta

Uwaga! Komunikat dla rodziców potrzebujących wsparcia PPPP Komunikat Kontakt z PPPP

Uwaga! Komunikat Wójta Gminy Malechowo w sprawie kwarantanny w szkołach Komunikat

Uwaga! Komunikat MEN w sprawie zawieszenia zajęć Komunikat

Uwaga! Komunikat Dyrektora ZSP w Malechowie Komunikat

W Szkole Podstawowej w Malechowie od listopada 2017 roku odbywają się zajęcia z języka angielskiego w ramach projektu "Rozwijamy kompetencje kluczowe szkół z Gminy Malechowo”.

Zajęcia służą głównie przyswajaniu wiedzy przez komunikatywną wymianę informacji. W celu utrzymania odpowiedniego poziomu motywacji nauczyciel korzysta z metod aktywizujących ułatwiających uczenie się j. obcego, a w rezultacie zwiększenie samodzielności w uczeniu się języka również z wykorzystaniem źródeł innych niż podręcznik i zeszyt przedmiotowy. Na zajęciach często wykorzystywanie są gry edukacyjne, które wzbogacają słownictwo i utrwalają funkcje językowe. Jedną z bardzo popularnych gier brytyjskich jest "Who's in the bag". Drużyny graczy ścigają się z czasem, aby zidentyfikować jak najwięcej sławnych ludzi. Gracz losuje z torby imię i nazwisko lub nazwę znanej postaci i musi za pomocą słów lub gestów naprowadzić swoją drużynę na właściwą odpowiedź. Gimnazjaliści chętnie biorą udział w rozgrywkach, które motywują ich do spontanicznego używania języka angielskiego.