+48 94 318 42 12
spmalechowo@malechowo.pl

Szanowni Rodzice!

Uprzejmie proszę o niezwłoczne przysłanie informacji o kwarantannie Państwa dzieci oraz przypadkach potwierdzonych zarażeń Covid – 19 u Państwa lub dzieci pod numer tel. 943184212, 793630722

Ze względu na intensywny rozwój techniki ogromnego znaczenia nabiera kształtowanie postawy otwartości wobec technologii informatycznej oraz rozbudzenie potrzeby i uświadomienie konieczności jej stosowania w każdej dziedzinie nauczania. Nasi uczniowie, w związku z zaistniałą sytuacją , musieli przestawić się na zdalne nauczanie. Pamiętając jednak o rozwijaniu różnych umiejętności, ćwiczyli obsługę programu POINT. Drugoklasiści mieli do wykonania twarz dziecka lub zwierzątko. Poradzili sobie z tym wyzwaniem znakomicie.